فرم استخداممشخصات فردی
مشخصات نظام وظیفه
دارای کارت معافیت
دارای کارت پایان خدمت
مشخصات تحصیلی
دوره های آموزشی
سوابق کاری
زبان های فرعی
آشنایی با کامپیوتر
در طول زندگی در چه زمینه هایی موفقیت داشته اید ؟
هنری
فنی
ورزشی
مالی
خدماتی
علمی
سایر
اداری
تحقیقاتی
مالی
تجارت
ادبی
ماموریت به شهرستان
امکان ماموریت به شهرستان ندارم
امکان ماموریت به شهرستان دارم
قصد ادامه تحصیل
قصد ادامه تحصیل ندارم
قصد ادامه تحصیل دارم
سابقه بیماری خاصی دارید؟
خیر
بله
سابقه بیمه
نحوه درخواست همکاری
دور کاری
نیمه وقت
تمام وقت
انتخاب گروه و زیر گروه کاری