منشور تورسل


سفر تجربه ای است جهت ایجاد آرامش، زمانی که خود را از تمام مسئولیت های شغلی، اجتماعی، خانوادگی رها کرده و دست به تغییر می زنیم، تغییری که هدف آن آرامش روحی است. گاه به طبیعت پناه می بریم و گاه به تاریخ و تمدن،گاه به فرهنگ، گاه به رسم و رسوم . ما وظیفه خطیری داریم، ما وامدار اعتماد شماییم و باید حافظ لحظات عمر گرانبارشما باشیم و تلاش کنیم که خاطره های سفر با تورسل، به تصاویری زیبا تبدیل گردد. برند گردشگری تورسل، متعلق به شرکت سفرکده سرخ آبی است که با هدف برنامه ریزی و اجرای ایده های نوین گردشگری درحال فعالیت می باشد. اولویت مدیران تورسل ، پاسداشت اعتماد شما با ارائه خدمات باکیفیت گردشگری است. ما همه ایرانیان را به استفاده از خدمات تورسل دعوت می کنیم، به این امید که روزی هر ایرانی یک راهنمای گردشگری باشد. تلاش ما این است که : حامی مسافران با تمامی حقوق طبیعت با تمام زیبایی اماکن تاریخی و فرهنگی با تمام استواری فرهنگ مردم بومی با تمامی آداب و هنجارها و مکان های مذهبی با تمامی آرامششان باشیم.

در این راستا همسفران ما نیز حامی:
حقوق همسفران خود در حد عرف جامعه فضای تور را فرصتی برای ارتقاء سطح مهارت های گروهی جایگزینی فضای مجازی با فضای سفر و بودن در طبیعت از آنجایی که اماکن تاریخی ، فرهنگی و مذهبی هرکشوری، قلب تپنده و نمادی از اندیشه ها، افکار و سبک زندگی آن ملت محسوب می شود، مراقبت از میراث پیشینیان، مسئولیتی است که خود را به رعایت آنها ملزم میدانیم. تورسل را مشاور و امین خود بدانید و در هر لحظه از سفر، مشکل یا درخواست خود را با همکاران ما در میان بگذارید.