دسته بندی تور ها
ترتیب بر اساس : تاریخ
  • همه
  • داخلی
  • خارجی
  • مذهبی
  • یک روزه

تور هفت روزه ایتالیا (رم-میلان)

10,000 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 76 شب / 77 روز
وسیله نقلیه : هواپیما
بازه زمانی : ۲۷ آبان تا ۰۳ آبان

تور سه روزه اصفهان ویژه جوانان و نوجوانان

10,000 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 3 شب / 4 روز
وسیله نقلیه : اتوبوس 25 تا 32 نفره
بازه زمانی : ۲۷ آبان تا ۳۰ آبان

تور ویژه فرانسه

20,000 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 3 شب / 4 روز
وسیله نقلیه : هواپیما
بازه زمانی : ۰9 اردیبهشت تا ۱۲ اردیبهشت

تور 3 روزه شیراز

18,000 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 112 شب / 113 روز
وسیله نقلیه : هواپیما
بازه زمانی : ۱۸ فروردین تا ۳۰ فروردین

تور شهر توریستی مسکو

450,000 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 5 شب / 6 روز
وسیله نقلیه : هواپیما
بازه زمانی : ۱۰ فروردین تا ۱۵ فروردین

تور ویژه آلمان

2,000 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 5 شب / 6 روز
وسیله نقلیه : هواپیما
بازه زمانی : ۲۵ فروردین تا ۳۰ فروردین

تور پنج روزه سفر به ساری

6,500 ریال
قیمت ارزی : 142 یورو
مدت تور : 20 شب / 21 روز
وسیله نقلیه : هواپیما
بازه زمانی : ۱۰ فروردین تا ۳۰ فروردین
بیشتر
مجله گردشگری
تور های بیشتر بیشتر
تور های زیارتی بیشتر
تور های خرید بیشتر
تور های آموزشی بیشتر
تور های بانوان بیشتر